Resmi Gazete’de bugün (9 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Türkiye Okul Sporları Federasyonunun Kapatılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 148)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/302, 303, 304, 305, 306)

YÖNETMELİK

– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/06/2023 Tarihli ve 11894, 11898 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

– Yargıtay 9 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir